วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑ ที่วัดราชาธิวาสฯ

ค่ำวันนี้ (๒๗ ก.ค.) พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส เป็นประธานในการประกอบพิธีอาสาฬหบูชา

1 2