งานสารทเดือนสิบ วัดราชาธิวาสวิหาร ๒๕๖๑

        วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ วัดราชาธิวาสวิหาร ขอเชิญร่วมงานบุญ “สารทเดือนสิบ” ตามหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธภาคใต้ ณ ศาลาการเปรียญ วัดราชาธิวาสวิหาร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป มีการแสดงพระธรรมเทศนา การทำบุญอุทิศบรรพชน ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร และการชิงเปรต