๒๑-๒๒ พ.ย. นี้ เชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงที่ วัดราชาธิวาสวิหาร

      ๒๑-๒๒ พ.ย. นี้ เชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงที่ #วัดราชาธิวาสวิหาร จัดแสดงแสง สี เสียง เต็มรูปแบบโดย กระทรวงวัฒนธรรม   สำนักวัฒนธรม และสภาวัฒนธรรม กทม. กำหนดจัดงานภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร มีนิทรรศการคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน สาธิตอาหารพื้นบ้าน สาธิตประดิษฐ์กระทง ทั้งนี้ พิธีเปิดงานวันที่ ๒๒ พ.ย. เวลา ๑๗.๐๐ น. จะเริ่มด้วยขบวนแห่รณรงค์ให้ประชาชาชนร่วมกิจกรรมลอยกระทงด้วยความปลอดภัย ร่วมสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม