ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรมและเปรียญ ในพระราชพิธีและรัฐพิธี พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรมและเปรียญ ในพระราชพิธีและรัฐพิธี พ.ศ. ๒๕๕๙ สมเด็จพระราชาคณะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดฯ รับการบูรณะ “พระสัมพุทธพรรณี” วัดราชาธิวาสวิหาร ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับการบูรณะพระสัมพุทธพรรณี (จำลอง) พระประธานพระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร พร้อมส่วนประกอบพระพุทธรูปไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒๑-๒๒ พ.ย. นี้ เชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงที่ วัดราชาธิวาสวิหาร

๒๑-๒๒ พ.ย. นี้ เชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดราชาธิวาสวิหาร จัดแสดงแสง สี เสียง เต็มรูปแบบโดย กระทรวงวัฒนธรรม   สำนักวัฒนธรม และสภาวัฒนธรรม กทม. กำหนดจัดงานภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม มีนิทรรศการคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาส วันที่ (๑๘ พ.ย.) เวลา 16.11 น. ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสฯ

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๑ ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสฯ  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

วัดราชาธิวาสวิหาร จัดพิธีตักบาตรเทโวฯ ๒๕๖๑

 เช้าวันที่ (๒๕ ต.ค.) คณะภิกษุ-สามเณร วัดราชาธิวาสวิหาร ๗๐ รูป ออกรับบาตรพุทธศาสนิกชนบริเวณลานหน้าพระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร เนื่องในเทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโว 

วันมหาปวารณา วัดราชาธิวาสวิหาร

วันที่(๒๔ ต.ค.) วันมหาปวารณา คณะสงฆ์วัดราชาธิวาสวิหาร นำโดย พระเดชพระคุณพระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ได้ประกอบพิธีมหาปวารณา ณ พระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหาร หลังจากพิธีมหาปวารณาแล้ว พระภิกษุ สามเณรทั้งปวงได้มีการกล่าวราชสดุดี และสดับปกรณ์

วันอดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสฯ

วันที่ (๑๓ ต.ค. ๒๕๖๑) พระเดชพระคุณพระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ของวัดราชาธิวาสวิหาร ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ทุกรูป ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. ๔