วันมหาปวารณา วัดราชาธิวาสวิหาร

          วันที่(๒๔ ต.ค.) วันมหาปวารณา คณะสงฆ์วัดราชาธิวาสวิหาร นำโดย พระเดชพระคุณพระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ได้ประกอบพิธีมหาปวารณา ณ พระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหาร หลังจากพิธีมหาปวารณาแล้ว พระภิกษุ สามเณรทั้งปวงได้มีการกล่าวราชสดุดี และสดับปกรณ์ (บังสุกุล) เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๑๑ (วันมหาปวารณา) และในฐานะต้นวงศ์แห่งธรรมยุติกนิกาย ในครั้งที่พระองค์ทรงพระผนวชที่ “พระวชิรญาณเถระ” ได้อยู่ประทับจำพรรษา ณ วัดสมอราย (วัดราชาธิวาสวิหาร)