ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสฯ

      ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๑ ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสฯ  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าเฝ้ารับเสด็จสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒-๖๖๘๗๙๘๘