๒๑-๒๒ พ.ย. นี้ เชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงที่ วัดราชาธิวาสวิหาร

๒๑-๒๒ พ.ย. นี้ เชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดราชาธิวาสวิหาร จัดแสดงแสง สี เสียง เต็มรูปแบบโดย กระทรวงวัฒนธรรม   สำนักวัฒนธรม และสภาวัฒนธรรม กทม. กำหนดจัดงานภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม มีนิทรรศการคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาส วันที่ (๑๘ พ.ย.) เวลา 16.11 น. ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสฯ

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๑ ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสฯ  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

วัดราชาธิวาสวิหาร จัดพิธีตักบาตรเทโวฯ ๒๕๖๑

 เช้าวันที่ (๒๕ ต.ค.) คณะภิกษุ-สามเณร วัดราชาธิวาสวิหาร ๗๐ รูป ออกรับบาตรพุทธศาสนิกชนบริเวณลานหน้าพระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร เนื่องในเทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโว 

วัดราชาฯ สวดพระพุทธมนต์อุทิศถวาย ร.๕

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ คณะพระภิกษุและสามเณร วัดราชาธิวาสวิหาร ร่วมสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

วันมหาปวารณา วัดราชาธิวาสวิหาร

วันที่(๒๔ ต.ค.) วันมหาปวารณา คณะสงฆ์วัดราชาธิวาสวิหาร นำโดย พระเดชพระคุณพระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ได้ประกอบพิธีมหาปวารณา ณ พระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหาร หลังจากพิธีมหาปวารณาแล้ว พระภิกษุ สามเณรทั้งปวงได้มีการกล่าวราชสดุดี และสดับปกรณ์

วัดราชาธิวาสฯ จัดพิธีตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

วัดราชาธิวาสวิหาร ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสฯ

วันที่ (๑๓ ต.ค. ๒๕๖๑) พระเดชพระคุณพระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ของวัดราชาธิวาสวิหาร ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ทุกรูป ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. ๔

งานสารทเดือนสิบ วัดราชาธิวาสวิหาร ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานบุญ “สารทเดือนสิบ” ตามหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธภาคใต้ ณ ศาลาการเปรียญ วัดราชาธิวาสวิหาร

การแสดงพระธรรมเทศนา ใน “รตนตฺตยคุณกถา” พรรณาคุณแห่งพระรัตนตรัย

ค่ำวันนี้ (๘ ก.ย.) ได้มีการจัดการแสดงพระธรรมเทศนา ใน “รตนตฺตยคุณกถา” พรรณาคุณแห่งพระรัตนตรัย ในโอกาสการแสดงธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

1 2