วันอดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสฯ

วันที่ (๑๓ ต.ค. ๒๕๖๑) พระเดชพระคุณพระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ของวัดราชาธิวาสวิหาร ได้จัดให้มีพระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ และ พระสงฆ์ ๒๐ รูป รับทักษิณานุปทาน และถวายภัตตาหารเพล เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ทุกรูป ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. ๔ วัดราชาธิวาสวิหาร สำหรับการกำหนดให้วันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปีเป็นงานบำเพ็ญกุศลถวายอดีตเจ้าอาวาส ด้วยหมายเอาวันคล้ายวันมรณภาพของ พระเดชพระคุณพระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตมเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ซึ่งได้มรณภาพเมื่อ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ และวัดราชาธิวาสวิหารก็ได้ถือให้วันดังกล่าวเป็นวัดทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสมาโดยตลอด