วัดราชาธิวาสวิหาร จัดพิธีตักบาตรเทโวฯ ๒๕๖๑

     เช้าวันที่ (๒๕ ต.ค.) คณะภิกษุ-สามเณร วัดราชาธิวาสวิหาร ๗๐ รูป ออกรับบาตรพุทธศาสนิกชนบริเวณลานหน้าพระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร เนื่องในเทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโว    วันเทโวโรหณะ หมายถึง วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑   เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก คือ เปิดให้เห็น กันทั้ง ๓ โลกนั้นเอง