พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร
วันนี้ (๑๓ เม.ย.) พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรมงคล เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ นครศรีธรรมราช (จำลอง) การบำเพ็ญกุศลอุทิศ (สวดมาติกา-บังสุกล) ให้กับบรรพชนผู้ล่วงลับของคณะสาธุชนที่ได้มาร่วมงาน และได้ถวายภัตตาหาร พระภิกษุ สามเณร ทั้งพระอาราม ณ ศาลาการเปรียญ วัดราชาธิวาสวิหาร
เสร็จแล้วพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรมงคล เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร พร้อมด้วย พระเทพวิสุทธิญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร และ พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ได้เมตตาให้คณะพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ได้เข้าสรงน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗